whatsapp

חיתוך במים לעומת טכנולוגיות אחרות

חיתוך בסילון מים הוא טכנולוגיה המסוגלת לספק מענה למגוון ענפים ולכל חומרי הגלם בתעשייה לרבות מתכות, ספוג, גומי, פלסטיק, אבן, חומרים סינתטיים ועוד (להרחבה קראו כאן). לצד היתרונות הרבים שעומדים מאחורי פתרון זה, חיתוך בסילון מים נהנה מכמה יתרונות ספציפיים  בהשוואה לטכנולוגיות חיתוך אחרים כמו פלזמה, לייזר, EDM וכדומה. יתרונות אשר מבוססים על המאפיינים הבולטים של חיתוך במים והם:

 • חיתוך קר אשר לא חושף את חומרי הגלם לטמפ' גבוהות.
 • דיוק בטולרנס של פלוס מינוס 0.2 מ"מ.
 • טכנולוגיה מהירה ונקייה.
 • ללא פליטת גזים רעילים, אדים מסוכנים, זיהום אוויר ועשן.
 • שימוש מקסימלי בחומר בזכות נסטינג צפוף.
 • כמעט ללא צורך בעבודות גימור נוספות.
 • יכולת עבודה עם חומרים מחזירי אור וחומרים שאינם מוליכים.

חיתוך בסילון מים מול חיתוך בלייזר

מהו חיתוך בלייזר? חיתוך לייזר מבוסס על שימוש בקרן לייזר בטמפ' גבוהה מתוך מטרה להמיס, לשרוף ולאדות את חומר הגלם. לייזר יכול להיות מופעל לבד או בשילוב עם גז (כמו פחמן דו-חמצני).

יתרונות חיתוך בסילון מים על פני חיתוך בלייזר:

 • מתאים לכל חומרי הגלם, ובניגוד ללייזר איננו מיועד רק לחומרים מסוימים כמו מתכות, נירוסטה או אלומיניום.
 •  מתאים לחיתוך חומרים מחזירי אור אשר אינם ניתנים לחיתוך בלייזר.
 •  חיתוך קר שלא מחמם את חומר הגלם ושומר על תכונותיו המקוריות.
 • חיתוך בטוח וידידותי לסביבה שלא מלווה בפליטת אדים רעילים וללא סכנת שריפה.
 • יכולת לחתוך חומרי גלם לא אחידים (Uniformity) בניגוד ללייזר המיועד לחיתוך חומרים אחידים בלבד.
 •  התמודדות טובה בחיתוך חומרי גלם שאינם בעלי שטח פנים שווה בזכות חיתוך בלחץ מים של  6,500 באר 60,000 PSI).
 • חיתוך בדיוק בטולרנסשל פלוס מינוס 0.2 מ"מ מעבר לדיוק המקסימלי המוכר בחיתוך בלייזר.
 • יכולת לחתוך חומרים בעוביים שונים החל מ-0.5 מ"מ ועד 150 מ"מ ויותר (בניגוד ללייזר אשר לא מסוגל לחתוך מעבר לעובי של 10 מ"מ לכל היותר).
 •  חיתוך בסילון מים לא דורש עבודת גמר משלימות ואיננו מצריך גימור בטכנולוגיות אחרות. קצוות החיתוך נשרפים ונחתכים באופן ואינם זקוקים לעיבוד נוסף.
 • חיתוך בסילון מים נעשה באותה הטכנולוגיה לכל חומרי הגלם (בניגוד ללייזר הדורש התאמת המכונה לפי חומר גלם באופן ספציפי).

חיתוך בסילון מים מול חיתוך בפלזמה

מהו חיתוך בפלזמה? חיתוך בפלזמה נעשה על ידי הזרמת אוויר דחוס או גז בעוצמה, בשילוב זרם חשמלי, אל פני השטח של חומר הגלם הנחתך. זאת מתוך מטרה להביא לכך שהזרם החשמלי ייצר חום וניצוץ אשר יתיכו את החומר ויחתכו אותו.

יתרונות חיתוך בסילון מים על פני חיתוך בפלזמה:

 • חיתוך כל חומרי הגלם לעומת אפשרויות חיתוך מוגבלות בלבד בפלזמה שהינה טכנולוגיה המיועדת בעיקר למתכות.
 • דיוק ללא שאריות חומר גלם מותך לאורך פס החיתוך כמו שמאפיין חיתוך בפלזמה.
 • איננו דורש לרוב עבודת גימור נוספת (כפי שיכול להיות עם חיתוך בפלזמה בשל התעוותות ושינויים באזור החיתוך כתוצאה משימוש בטכנולוגיית חיתוך חמה).
 • חיתוך חומרים בעוביים שונים החל מ- 0.5 מ"מ ועד 150 מ"מ ויותר. בניגוד לחיתוך בפלזמה המאבד מדיוקו בעוביים של 50-75 מ"מ (תלוי בחומר הגלם).
 • עבודת החיתוך דומה בכל חומרי הגלם שלא כמו חיתוך בפלזמה הדורש התאמה שונה לחומרי גלם שונים.

חיתוך בסילון מים מול חיתוך EDM

מהו חיתוך EDM? חיתוך (EDM (Electrical Discharge Machining הוא חיתוך באלקרו-אירוזיה. זוהי טכנולוגיה אשר מתאימה רק לחיתוך חומרים מוליכי חשמל ומבוססת על חיתוך באמצעות זרם חשמלי. חיתוך EDM נעשה על ידי חימום האזור המיועד, המסתו וגרימה להתאדותו.

יתרונות חיתוך בסילון מים לעומת חיתוך EDM:

 • חלקים אשר ניתן לייצר באמצעות EDM בטולרנסים לא קיצוניים יכולים להיות מיוצרים גם על ידי סילון מים במהירות גבוהה ובמחיר מצוין.
 • חיתוך בסילון מים יכול להתאים גם לחומרים שאינם מוליכים כמו זכוכית, עץ, פלסטיק, קרמיקה ועוד. קרי, חומרים שלא ניתנים לחיתוך כלל על ידי EDM.
 • חיתוך חומרים לא אחידים בניגוד ל-EDM שהינה טכנולוגיה המאבדת מדיוקה בעבודה עם חומרי גלם מסוג זה.
 • חיתוך בסילון מים לא דורש "חור כניסה" כמו בחיתוך EDM.
 • משטח העבודה לחיתוך בסילון מים גדול משמעותית ממשטח העבודה של חיתוך EDM.
 • חיתוך חומרי גלם בעוביים שונים, החל מ 0.5- מ"מ ועד 300 מ"מ ויותר. בניגוד לחיתוך EDM שמסוגל לעבוד עם חומרי גלם בעובי מקסימלי של כמחצית מכך.
 • טכנולוגיית חיתוך זהה לכל חומרי הגלם בתעשייה ללא צורך בהתאמה לחומרי גלם ספציפיים (כמו ההתאמה הדרושה בחיתוך עם EDM).